Spring naar content

Infiltratie regenwater berekening

Zoals uitgelegd onder ‘oplossingen’ zijn er verschillende mogelijkheden om regenwater op te vangen. Het aanleggen van een regenwaterinfiltratie systeem is de oplossing die bijdraagt aan het geleidelijk afvoeren van regenwater via de grond. Regenwater opslaan voor hergebruik in een ondergrondse tank tijdens een periode van droogte is ook een optie.
Kortom, door hemelwaterinfiltratie voorkom je wateroverlast en heb je voldoende beschikbaar in tijden droogte. Een win win situatie.

Wanneer u de keuze heeft gemaakt om een infiltratiesysteem aan te leggen is het berekenen van de benodigde capaciteit van belang. Hieronder wordt uitgelegd waar u rekening mee dient te houden. Na het doorlopen van het stappenplan weet u exact de benodigde infiltratiecapaciteit. Heeft u dan toch nog twijfels? Neem gerust contact op via het advies op maat formulier.

Voordat we starten met het stappenplan staan we kort even stil bij de werking van infiltratiekratten.

Infiltratiekratten aanleggen

1. Wanneer er regenwater valt dan wordt dit opgevangen in een dakgoot en loopt het via de regenpijp naar beneden. De huidige situatie is veelal dat de regenpijp is
aangesloten op het rioolstelsel.

2. Door het afkoppelen van hemelwater (regenwater stroomt niet meer het riool in) en aan te sluiten op infiltratiekratten gaat het water geleidelijk terug de grond in.

3. Hierbij is het belangrijk om gebruik te maken van een bladscheider, zandvangput en ontluchter.
a. bladscheider: vangt bladeren en groter vuil op. Voorkomt verstopping van het
infiltratiesysteem.
b. zandvangput: voorkomt dat er zand en andere gronddeeltjes in het
infiltratiesysteem komen. Een zandvangput is verplicht bij de installatie.
c. ontluchter: voorkomt dat het infiltratiesysteem vacuüm zuigt. Zoals de naam
al aangeeft: door een ontluchter kan de lucht ontsnappen uit de
infiltratiekratten.

4. Het schone hemelwater komt vervolgens door buizen het infiltratiekrat in en wordt afgegeven aan de bodem. Daarbij is het essentieel om geotextiel te gebruiken. Dit is een waterdoorlatend doek om het infiltratiekrat heen en voorkomt verstoppingen en wortelgroei in het regenwater infiltratie systeem.

Nu heeft u een beter beeld bij de stappen die gezet moeten worden voor het aanleggen van infiltratiekratten. De volgende stap is de daadwerkelijke installatie van een infiltratiebox.

infiltratie krat
infiltratiekratten_plaatsen


Laat genoeg ruimte aan beide kanten van de infiltratiekratten om leidingen aan te sluiten of de boxen in te pakken met geotextiel.

Infiltratiekratten installeren

Het installeren van de infiltratiebox begint met het graven van een gat op de bestemde plek. De grootte van het gat is afhankelijk van de benodigde infiltratiecapaciteit. Later meer over hoe je dit berekent. Belangrijk bij het graven is om aan beide kanten van de box genoeg ruimte over te laten (50 tot 80 cm). Op deze manier heb je voldoende ruimte om rondom de infiltratiekratten te kunnen bewegen. Denk hierbij aan leidingen aansluiten of de infiltratiekratten inpakken met geotextiel doek. Graaf de kratten wat dieper in dan het maaiveld. Optimaal is 0.5 meter boven de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG). Je gemeente kan de GHG aangeven.

Bergingseis gemeente

Steeds vaker wordt er vanuit de gemeente een minimale Bergingseis gesteld. Zo is bijvoorbeeld voor de gemeente Zwolle bij nieuwbouwwoningen dit 20 millimeter per vierkante meter aangesloten verhard oppervlak. Voor gebouwen op industrieterrein Hessenpoort geldt er een andere eis, namelijk: 4.5 millimeter per vierkante meter, met aansluiting naar het hemelwaterriool. Dit omdat het hier bij bedrijven om een veel groter dakoppervlakte gaat. Wanneer je de minimale bergingseis niet weet ga dan uit van 30 mm per vierkante meter.

K-waarde

Infiltratie van regenwater is logischerwijs alleen mogelijk als de bodem dit toelaat. Je wilt dus weten hoe snel het water wegzakt in de grond. Dit wordt aangegeven met de K-waarde. Deze waarde is de mate van waterdoorlatendheid van de bodem. Zand heeft doorgaans een hoge K-waarde en klei- of leemgrond heeft een lage K-waarde. Hier kan het water dan ook minder makkelijk wegstromen.

Ontdek de K-waarde van je grond door een gat te graven van 30 bij 30 cm en 30 centimeter diep. Vul het gat helemaal met water en laat het leeglopen. Het is van belang dat het gegraven gat vochtig is. Vervolgens vul je het gat voor een tweede keer met water en houd je bij wanneer het water helemaal is opgenomen door de grond.

Stel: het duurt 42 minuten voordat het water in de bodem is gezakt. De volgende berekening pas je toe. 0,75 uur x 3 = 2,25. Vervolgens deel je 1 dag door dit getal, dus: 24 / 2,25 = 10.6. Dit betekent dat je infiltratiekrat minimaal 10 keer per 24 uur kan leeglopen. Kom je uit op een K-waarde van 1 dat houdt in dat je infiltratiekrat 1x per 24 uur kan leeglopen. Met de K-waarde kan je vervolgens het formaat en het aantal infiltratiekratten berekenen.

infiltratie kratten


Het hemelwater stroomt door de zandvangput
eenvoudig naar de infiltratiekratten waar het vervolgens langzaam aan de grond wordt afgegeven.

benodigde-capaciteit-k-waarde


Voorbeeld van het aantal liter inhoud van een infiltratiekrat dat nodig is bij een K-waarde van 1.

Benodigde capaciteit

Voor het gemak gaan wij uit in het voorbeeld van een K-waarde van 1. Als uitgangspunt nemen we 30mm per vierkante meter. Dit staat gelijk aan een forse regenbui. Stel je woont vrijstaand en je hebt een dakoppervlak van 100 vierkante meter om te bufferen. Dan heb je voldoende aan een infiltratiekrat van 3000 liter (30 mm x 100m2). Let op: dit is het voorbeeld waarbij het water één keer per 24 uur kan leeglopen. Op een zandbodem ligt de K-waarde doorgaans hoger dus is een kleiner infiltratiekrat ook mogelijk. Dit omdat het water sneller aan de bodem wordt afgegeven. Wij helpen u graag bij het berekenen van de benodigde capaciteit.

Aansluiting regenwater infiltratiesysteem

Wanneer is bepaald op welke plek de infiltratieboxen komen, zorg je ervoor dat een afsluiting van je regenpijp naar de infiltratiebox loopt. Onderaan de regenpijp plaats je een bladscheider. Dit voorkomt blad in de zandvangput. De aansluiting gaat eerst langs een zandvangput. Dit voorkomt viezigheid in de infiltratiebox. Dit graaf je in op een plek waar je op een later moment bij kan voor onderhoud.

zandvangput en bladscheider


Links een weergave van een zandvangput en rechts een bladscheider.
Deze onderdelen zijn nodig bij het aanleggen van een infiltratiesysteem.

Overstort

Mogelijk komt het één of twee keer per jaar voor dat het zo hard regent dat zelfs de infiltratieboxen het water niet kunnen verwerken. Hiervoor is het belangrijk dat je een overstort plaatst. Je wilt voorkomen dat het water terug de regenpijp in gaat. Hiervoor heb je een aansluiting nodig die het water naar bijvoorbeeld de rand van je tuin afvoert. Een infiltratiesysteem is nagenoeg onderhoudsvrij en gaat tientallen jaren mee. Leeg af en toe de zandvangput zodat er geen verstoppingen ontstaan.

Regenwaterinfiltratie capaciteit berekenen

Vul het advies op maat formulier in en ontvang vrijblijvend advies voor uw specifieke situatie.

1. Vul het dakoppervlakte van je woning in die wordt aangesloten. Bijvoorbeeld: 50m2.
2. Geef de oppervlakte aan van de verharding waar het infiltratiesysteem geplaatst
moet worden.
3. Vul het aantal regenbuizen in dat moet worden aangesloten.
4. Vul de hoeveelheid regenwater in die u wilt bufferen. Vul 30 mm in wanneer u dit niet zeker weet.

Wanneer wij het advies op maat formulier hebben ontvangen nemen wij contact met u op. Ontvang vrijblijvend advies voor uw specifieke situatie.

Scroll naar boven